haydi oradan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kovmak, azarlamak için kullanılan bir söz

2. Anlamı (eş anlamlısı):

haydi canım sen de


Hecelenişi / Hecelemesi;
hay-di o-ra-dan