haydan gelen huya gider ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
hay-dan ge-len huya gi-der