hayatiyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşama gücü, canlılık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥayātiyyet


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ya-ti-yet