hayat pahalılığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yiyecek, içecek, giyecek vb. geçim maddelerinin pahalı olması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-yat pa-ha-lı-lı-ğı