hayat mücadelesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşamak ve geçinmek için harcanan emeklerin bütünü, hayat kavgası, yaşam kavgası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-yat mü-ca-de-le-si