hayat şartları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayat boyunca karşılaşılabilecek her türlü sosyal ve ekonomik durum, yaşam koşulları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-yat şart-la-rı