hayalperver ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayalci. "(Hayale kapılan, hayal kuran, hayalperest)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫayāl + Farsça -perver


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-yal-per-ver