hayalet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan peri, hortlak vb. görüntüler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫayālet

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli belirsiz görülen şey, gölge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok zayıf kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ya-let