hayalbaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karagözcü. "(karagöz oyunu oynatan kimse, hayalci, hayalî)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫayāl + Farsça -bāz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-yal-baz