hayalî ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, fantastik, ütopik

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫayālī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Karagözcü. "(karagöz oyunu oynatan kimse, hayalci, hayalbaz)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "hayalî fener" "hayalî ihracat"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ya-lî