hayırlaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Pazarlıkta anlaştıktan sonra birbirlerine hayır dilemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-yır-laş-mak