ne demek?

Pazarlıkta anlaştıktan sonra birbirlerine hayır dilemek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesiz -leFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ha-yır-laş-mak