hayıf ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Haksızlık, insafsızlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥayf

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Acınma, üzülme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

`Vah, heyhat, yazık` anlamlarında kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-yıf