havari ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yardımcı. "(yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥavārī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, din bilgisi, eskimiş"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağlı olduğu önderinin düşünce ve inançlarını yayan kimse.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz , eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-va-ri