havale ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥavāle

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Banka, postane vb. aracılığıyla gönderilen para

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Postane, banka vb. aracılığıyla para gönderildiğinde gönderenle alacak olanın adları ve para miktarı yazılı kâğıt, havale kâğıdı, havalename

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle çocuklarda görülen, ateşli veya ateşsiz olan çırpınma nöbetleri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tıp"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir arsayı çevirmek, kapamak için çekilen perde veya duvar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksek ve büyük bir görünüşü olma.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "havalename"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-va-le