havalanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Temiz hava alması sağlanmak, havası değiştirilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yerden ayrılıp göğe yükselmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şey hava akımıyla yer değiştirmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kibirli, gururlu, çalımlı davranışlarda bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-va-lan-mak