havalandırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kapalı bir yerin pencere ve kapılarını açarak havalanmasını sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Havaya kaldırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-va-lan-dır-mak