havalandırma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir şeyi açık havada bir süre bırakma

İlişkili birleşik kelimeler; "mutfak havalandırması"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-va-lan-dır-ma