hava yuvarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yer yuvarını kuşatan çeşitli gaz katmanlarından oluşan örtü, atmosfer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-va yu-va-rı