hava kazması ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemi kurtarmada basınçlı hava kullanarak deniz dibini kazan, temizleyen, oyan araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-va kaz-ma-sı