hava kanalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Havayı bir yerden başka bir yere iletmekte kullanılan kanal, boru

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-va ka-na-lı