hava değişimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastaların daha çabuk iyileşmesi, yorgunlukların giderilmesi vb. amaçlarla yapılan çevre değişikliği, hava tebdili, tebdilihava

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Havanın kapanması, açması, ısınması, soğuması vb. değişimlerin genel adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-va de-ği-şi-mi