ne demek?

Hastaların daha çabuk iyileşmesi, yorgunlukların giderilmesi vb. amaçlarla yapılan çevre değişikliği; hava tebdili, tebdilihava

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

hava de-ği-şi-mi

Havanın kapanması, açması, ısınması, soğuması vb. değişimlerin genel adı

Tipi / Türü;

gök bilimi