hava boşluğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeryüzündeki engebelerin havada doğurduğu yoğunluk farkları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-va boş-lu-ğu