hattıhareket ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tutulan yol, tutulacak yol, davranış, tutum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫaṭṭ + ḥareket


Hecelenişi / Hecelemesi;
hat-tı-ha-re-ket