hatasıyla sevabıyla ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yanlışlarıyla doğrularıyla, her şeyiyle

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ta-sıy-la se-va-bıy-la