hatırsız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hatırı sayılmayan, etkisiz, saygın olmayan. "(zıt anlamlısı: hatırlı,saygın)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-tır-sız