hatır hutur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişik biçimlerde ses çıkararak "(kesmek, yemek, koparmak, kaşımak vb.)", hatır hatır

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-tır hu-tur