hatır belasına ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine duyulan sevgi ve saygı dolayısıyla

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,mecaz, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İstemeye istemeye


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-tır be-la-sı-na