hatırşinas ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saygılı, hatır sayan, hatır kırmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫāṭir + Farsça -şinās


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-tır-şi-nas