hatıl ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağırlığı yatay olarak dağıtmak ve duvarların düşey doğrultudaki çatlamalarını önlemek için yatay olarak boydan boya yerleştirilen ahşap, tuğla veya beton bağlama ögesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mimarlık,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫaṭīl


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-tıl