hastaya bakmaktan hasta olması yeğdir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`ağır bir hastaya bakmak o denli güçtür ki, kimi zaman hasta olmak bundan daha kolay görünür` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
has-ta-ya bak-mak-tan has-ta ol-ma-sı yeğ-dir