hastane gemisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Savaş, afet vb. durumlarda hasta bakımı için ayrılan özel donanımlı gemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
has-ta-ne ge-mi-si