hastane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastalara yatarak veya ayakta tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları tarafından verildiği sağlık kuruluşu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça ḫaste + ḫāne

İlişkili birleşik kelimeler; "hastane enfeksiyonu" "hastane gemisi" "askerî hastane" "seyyar hastane" "akıl hastanesi" "asker hastanesi" "ilk yardım hastanesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
has-ta-ne