hastalanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağlığı bozulmak, esenliği yerinde olmamak, rahatsızlanmak, hasta olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
has-ta-lan-mak