hastalıklı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "zührevi hastalıklı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
has-ta-lık-lı