hastalık tablosu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastanın yatağının başında bulunan ve hastalığın seyrini gösteren levha

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
has-ta-lık tab-lo-su