hastalık almak veya kapmak veya hastalığa tutulmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bulaşıcı bir hastalığa yakalanmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
has-ta-lık al-mak veya kap-mak veya has-ta-lı-ğa tu-tul-mak