hasta hakları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağlık hizmeti verilirken temel insan haklarının güvenceye alınmasını, insan onuru ve bütünlüğünün korunmasını amaçlayan haklar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
has-ta hak-la-rı