hasrolunmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şey bütünüyle birine verilmek, ayrılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥaṣr + Türkçe olunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
has-ro-lun-mak