hasrolmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin bütünü birine, bir şeye ayrılmak, verilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥaṣr + Türkçe olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
has-rol-mak