hasretmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin bütününü birine, bir şeye ayırmak, vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥaṣr + Türkçe etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
has-ret-mek