haspa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızlara, kadınlara şaka veya alay yollu söylenen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,alay yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
has-pa