ne demek?

► kıskançlık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"O yapıyor da biz neden yapamıyoruz! hesabı. Hasetçilik. - Fena mı? Boş dursalar gidip yardım etmek lâzım."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ha-set-çi-lik