haseki ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı Devleti'nde bir görevde eskimiş olanlara verilen unvan.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫāṣṣe + Farsça -gi

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bostancı ocağının küçük dereceli subayları.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı sarayında karavaşlar arasından seçilen padişah gözdesi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "haseki sultan" "hasekiküpesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-se-ki