ne demek?

Osmanlı Devleti'nde bir görevde eskimiş olanlara verilen ünvan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tarih

Kökeni;

"Arapça ḫāṣṣe + Farsça -gi"

İlişkili birleşik kelimeler;

"hasekiküpesi""haseki sultan"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ha-se-ki

Bostancı Ocağının küçük dereceli subayları

Osmanlı sarayında karavaşlar arasından seçilen padişah gözdesi