hasebiyle ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Nedeniyle. "(-den ötürü, -den dolayı, dolayısıyla, sebebiyle, haysiyetiyle)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-se-biy-le