hasar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir olayın yol açtığı kırılma, dökülme, yıkılma gibi zarar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫasār


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-sar