hasır çelik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnşaatlarda düz yüzeylere atılacak betonun içine konulan, hasır biçiminde örülmüş malzeme, hasır demir

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mimarlık"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-sır çe-lik