hasır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saz, kabuk, yaprak vb. bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥaṣīr

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tamamı veya bir bölümü böyle bir örgüden yapılan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "hasıraltı" "hasır çelik" "hasır demir" "hasır otu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-sır