hartama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kiremit yerine kullanılan veya kiremit altına konulan ince tahta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
har-ta-ma