harta ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Sırasız, saygısız davranışlarda bulunmak` anlamındaki hartası hurtası olmamak deyiminde geçen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
har-ta