hars ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tarla sürme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥars̱

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kültür. "(Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"